Välkommen till
Bäckman Barbäck Psykologitjänster AB

Mottagning i Vallentinhuset - Vasaparken i Stockholm

Ann Bäckman Barbäck

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk
psykologi samt personal- och psykoterapihandledare

Läs mer om mig

Bred och lång erfarenhet

Min erfarenhet av att arbeta som psykolog och psykoterapeut är både bred och lång. Jag har under årens lopp arbetat både med vuxna, unga vuxna, par, föräldrar, barn och ungdomar bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, mödra- och barnhälsovård, habilitering, förskolan, skola, sjukhus.

Jag har även under många år arbetat med barn och ungdomar som har olika typer av synnedsättning. Jag har också bland annat handlett och undervisat på psykologprogrammet vid Stockholms universitet.

Söker du psykologiskt stöd, rådgivning, samtal, psykoterapi, psykologutredning, handledning, konsultation eller föreläsningar?

Tveka inte att höra av dig!

 070 - 455 35 68

Mötet med människor

I mötet med människor tycker jag att det är viktigt att betrakta sig själv och omgivningen med empati och humor. När jag möter människor i olika svåra livssituationer har jag ett positivt och hoppfullt förhållningssätt utan att väja för det som kan vara svårt.